Szülői munkaközösség

 

 

A szülő, a tanuló és a pedagógus jogait, kötelességeit a közoktatási törvény határozza meg. Annak érdekében, hogy a szülők a jogaikat érvényesíthessék és kötelességeiket teljesíthessék, iskolánkban szülői szervezet működik.

Ez a közösség a Szülői Munkaközösség (SzMK), ahová minden osztály 2 tagot delegálhat, és évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A szülői munkaközösség szervezete

 • A szülői munkaközösség: az összes szülői képviselőből áll.
 • A szülői képviselők: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.
 • A munkacsoportok: minden érdeklődő szülő, tanár és diák számára nyitottak.

A szülői képviselők tevékenységei

 • Együttműködés a konfliktusok megoldásában
 • Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
 • Információk továbbítása.
 • Az osztályfőnökök támogatása.
 • Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.
 • Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.

Az SzMK feladata

 • Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. 
 • A szülői munkaközösség ülésein az iskolát általánosan érintő témákat beszélik meg. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek és javaslatokat tehetnek az iskolát, diákokat érintő kérdésekben.
 • Itt van lehetőségük a szülői képviselőknek saját osztályuk ügyeit előterjeszteni és szavazás keretében új szabályokat alkotni. 
 • Másrészt az is feladatuk, hogy a szülőket minden fontos témáról tájékoztassák: legyen az szabály, vagy határozat, iskolai rendezvények, vagy szervezés.

SzMK tagok 2020/2021. tanévben

Benkőné Timák Csilla

Deákné Szentgyörgyi Éva

Gulyásné Teleki Erzsébet

Hajnal Józsefné

Horváth Anikó

Hováthné Figeczki Rita

Jurkinyáné Feigl Gabriella

Koponyás Gáborné

Korbicz Vivien

Kozmáné Tóth Ibolya

Krappai Sándorné

Laczják Sándorné

Macsuga Péterné

Márkus Mónika

Miklós Ágnes

Molnárné Gupcsi Gabriella

Nagyháziné Léder Tünde

Pótiné Péter Mónika

Reskó Andrásné

Szabó Ágnes Gabriella

Szabóné Haraszti Mónika

Szalai Sándorné

Szűcs Melinda

Szűcs Zsoltné

Tóth Istvánné

Köszönjük segítségüket és munkájukat!