Szülői munkaközösség

People Discussing Business Ideas - Brainstorming and Business Meeting

 

A szülő, a tanuló és a pedagógus jogait, kötelességeit a közoktatási
törvény határozza meg. Annak érdekében, hogy a szülők a jogaikat
érvényesíthessék és kötelességeiket teljesíthessék, iskolánkban szülői
szervezet működik. Ez a közösség a Szülői Munkaközösség (SzMK), ahová
minden osztály 2 tagot delegálhat, és évente legalább egy alkalommal
ülésezik.

A szülői munkaközösség szervezete

 • A szülői munkaközösség: az összes szülői képviselőből áll.
 • A szülői képviselők: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.
 • A munkacsoportok: minden érdeklődő szülő, tanár és diák számára nyitottak.

A szülői képviselők tevékenységei

 • Együttműködés a konfliktusok megoldásában
 • Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
 • Információk továbbítása.
 • Az osztályfőnökök támogatása.
 • Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.
 • Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.


Az SzMK feladata

 • Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. 
 • A
  szülői munkaközösség ülésein az iskolát általánosan érintő témákat
  beszélik meg. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek és
  javaslatokat tehetnek az iskolát, diákokat érintő kérdésekben.
 • Itt
  van lehetőségük a szülői képviselőknek saját osztályuk ügyeit
  előterjeszteni és szavazás keretében új szabályokat alkotni. 
 • Másrészt
  az is feladatuk, hogy a szülőket minden fontos témáról tájékoztassák:
  legyen az szabály, vagy határozat, iskolai rendezvények, vagy szervezés.

SzMK tagok 2019/2020. tanévben

Márton Ágnes – A szülői munkaközösség képviselője

Deák Éva

Farkas Loretta

Gyöngyösiné Komlósi Jolán

Hajnal Józsefné

Horváth Anikó

Jurkinyáné Feigi Gabriella

Korbicz Vivien

Krappai Sándorné

Kulcsár Sándorné

Macsuga Péterné

Reskóné Markovics Mónika

Soltész Mónika

Szabados Zsoltné

Szabó Ágnes

Szilágyi Jánosné

Tóth Istvánné

Zoltai Judit