Szülői munkaközösség

 

People Discussing Business Ideas - Brainstorming and Business Meeting


A szülő, a tanuló és a pedagógus jogait, kötelességeit a közoktatási
törvény határozza meg. Annak érdekében, hogy a szülők a jogaikat
érvényesíthessék és kötelességeiket teljesíthessék, iskolánkban szülői
szervezet működik. Ez a közösség a Szülői Munkaközösség (SzMK), ahová
minden osztály 2 tagot delegálhat, és évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
 

A szülői munkaközösség szervezete

 • A szülői munkaközösség: az összes szülői képviselőből áll.
 • A szülői képviselők: osztályonként két személy, akiket a tanév első szülői értekezletén választanak meg a szülők.
 • A munkacsoportok: minden érdeklődő szülő, tanár és diák számára nyitottak.

A szülői képviselők tevékenységei

 • Együttműködés a konfliktusok megoldásában
 • Az iskolai programok támogatása, szervezésének segítése.
 • Információk továbbítása.
 • Az osztályfőnökök támogatása.
 • Szülői munkaközösségi üléseken való aktív részvétel.
 • Kapcsolattartás és információcsere biztosítása az iskola és a szülők között.


Az SzMK feladata

 • Az iskolán belül a szülői munkaközösség tájékoztató munkájának nagy jelentősége van. 
 • A
  szülői munkaközösség ülésein az iskolát általánosan érintő témákat
  beszélik meg. Ezeken az üléseken tapasztalatokat cserélnek és
  javaslatokat tehetnek az iskolát, diákokat érintő kérdésekben.
 • Itt
  van lehetőségük a szülői képviselőknek saját osztályuk ügyeit
  előterjeszteni és szavazás keretében új szabályokat alkotni. 
 • Másrészt
  az is feladatuk, hogy a szülőket minden fontos témáról tájékoztassák:
  legyen az szabály, vagy határozat, iskolai rendezvények, vagy szervezés.

SzMK tagok 2017/2018. tanévben
Aponyi Imre
Babka Beáta
Bacsó Istvánné
Csikó Jánosné Mária
Csillámné Kanyári Olga
Dobrai Gyuláné
Gálné Tóth Angéla
Gyönyösiné Komlósi Jolán
Katona Tünde
Kisari Károlyné
Krappainé Csonka Etelka
Kulcsár Sándorné
Lehelné Béres Ilona
Márton Ágnes
Németh Lászlóné
Pelyhe Katalin
Petró Ágota
Sipos Zsoltné Rita
Soltész Mónika
Szabó Ágnes
Szalainé Kecskés Judit
Tóth Enikő
Tőkésiné Szalai Ágnes
Váradi Csabáné
Zoltai Judit