Képzéseink

Képzések

Szám Megnevezés Képzési idő Belépés

feltétele

Program
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 4+1 év érettségi
54 346 03 Irodai titkár 4+1 év érettségi
34 523 02 Számítógép-szerelő,

karbantartó

3 év alapfokú iskolai végzettség
31 346 02 Számítógépes-adatrögzítő 1+2 év alapfokú

iskolai végzettség

tanulásban akadályozott

 

31 346 02 Számítógépes-adatrögzítő 2 év alapfokú

iskolai végzettség

mozgássérült

hallássérült

látássérült

21 814 01 Családellátó 1+2 év tanulásban akadályozott
21 622 02 Parkgondozó (st) 1+2 év

(sh) 2 év

tanulásban akadályozott, hallássérült
31 525 01 Kerékpárszerelő (st) 1+2 év

(sh) 2 év

alapfokú

iskolai végzettség

tanulásban akadályozott, hallássérült
Kifutó képzéseink
54 481 04 Informatikai rendszergazda 4+1 év érettségi
54 346 02 Ügyviteli titkár 4+1 év érettségi

 

2017/2018

 

SZAKMAI KÉPZÉSEINK

 SZAKISKOLAI RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉSEK

 A szakmai képzésekre jelentkezés feltételei:

 • Szakértői bizottság által kiállított érvényes szakértői vélemény.
 • A választott szakmára való egészségügyi alkalmasság.

 

Számítógépes adatrögzítő: 1 + 2 év

OKJ szám: 31 346 02

 • Tanulásban akadályozott tanulók számára 1 + 2 év.
 • Mozgás-, látás- és hallássérült tanulók számára 2 év.

 

A szakmáról röviden:

A számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentum szerkesztési feladatokat végez.

 A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a szövegszerkesztő program pontos használatára, szerkesztési feladatok elvégzésére
 • adatokat, információkat gyűjteni és továbbítani hagyományos és elektronikus úton
 • adatokat megjeleníteni, táblázatokat, kimutatásokat készíteni
 • ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni
 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan, hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 • külső és belső kapcsolatteremtő és -tartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában;
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni;
 • iratokat és dokumentumokat kezelni;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső

 

Parkgondozó: 1 + 2 év

 OKJ szám: 21 622 02

 • Tanulásban akadályozott tanulók számára 1 + 2 év
 • Hallássérült tanulók számára 2 év

 

A szakmáról röviden:

A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fás szárú dísznövények) fenntartása.

A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:

 • felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat
 • növényápolást végezni
 • eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani
 • munkavédelmi előírások szerint dolgozni
 • előírások szerint dolgozni
 • parkfenntartási, gondozási munkát végezni

 

Családellátó: 1 + 2 év

 OKJ szám: 21 814 01

 • Tanulásban akadályozott tanulók számára 1 + 2 év

 

Családellátó elsődleges feladata:

 • saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása
 • egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.)
 • saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát

A rész-szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
 • munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
 • háztartási munkákat elvégezni
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
 • textíliák mosását, javítását végezni.

 

Kerékpárszerelő: 1 + 2 év

OKJ szám: 31 525 01

 • Tanulásban akadályozott tanulók számára 1 + 2 év
 • Hallássérült, látássérült tanulók számára 2 év

 

A Kerékpárszerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • A kerékpárszerelő a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.
 • A kerékpárokkal kapcsolatos, szerelési, javítási, beállítási, diagnosztikai feladatokat magas szinten végzi. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.
 • Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat.
 • Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is.
 • A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a kerékpárt és kiegészítőit ellenőriz, javítani, beállítani
 • műszaki állapotfelmérést végezni
 • elvégezni a kerékpár időszakos szervizelését, felülvizsgálatát, dokumentációt vezetni
 • hatósági vizsgára felkészíteni a kerékpárt
 • munkavégzés tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait ismerni, betartani, alkalmazni
 • kapcsolatot tartani és kommunikálni az ügyféllel
 • szakmai tudását karbantartani és fejleszteni
 • segítséget adni a speciális vevői kívánságok teljesítéséhez
 • műszaki dokumentációt olvasni, munkájához felhasználni, és adott feladatra összeállítani
 • munkája során alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket (hardvert és szoftvert).

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

 A 8. osztály elvégzése után a következő szakmát kínáljuk:

Számítógép-szerelő, karbantartó: 3 + 2 év

 OKJ szám: 34 523 02

A szakmáról röviden:

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére,

karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására

 • számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására,

hibakeresésére, tesztelésére és javítására

 • számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására
 • számítógépes kábelek szerelésére és javítására
 • otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására

 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATAINK

 Az érettségire való felkészítés:

 • segítségnyújtás megfelelő szakemberek részvételével
 • oktatás speciális, egyéni igények figyelembevételével
 • kiemelt figyelem az oktatást, nevelést segítő tárgyi és személyi feltételek megteremtéséhez
  • (ennek érdekében kapcsolattartás módszertani intézményekkel)
 • oktatás és nevelés védett környezetben
 • életszerű helyzetekbe való beilleszkedés elősegítése és megteremtése

 Ügyvitel ágazat – Ügyfélszolgálati ügyintéző: 4 év

OKJ száma: 52 841 02

A képesítés rövid leírása:

 • Az ügyfélszolgálati ügyintéző kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat.
 • Megkereséseket fogad, kezdeményez; eligazodást szolgáló vagy figyelemfelhívó információkat, tájékoztatást ad, ajánlást végez a szervezet tevékenységi körébe tartozóan, továbbá fogadja, értelmezi, kezeli a panaszt, problémát, illetőleg továbbítja a megfelelő helyre.
 • Munkájához kapcsolódóan elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat.
 • Tevékenységi köréhez tartozó adatkeresést végez, információkat elemez, és összefüggéseket tár fel.

A szakképesítéssel rendelkező többek között képes:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
 • korszerű irodai számítógépes programokat kezelni (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő program, prezentációkészítő)
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni
 • irat- és dokumentumkezelés feladatait elvégezni hagyományosan és elektronikusan
 • az ügyfelek személyes, írásbeli, telefonon és egyéb elektronikus csatornán érkező megkereséseit fogadni
 • tájékoztatást adni termékekről, szolgáltatásokról, közérdekű információkról
 • ajánlani termékeket, szolgáltatásokat
 • az ügyféligényeknek megfelelőn a szükséges információkat megkeresni, feldolgozni, elemezni és továbbítani
 • az ügyféltípusnak megfelelő leghatékonyabb kommunikációs és konfliktuskezelési módszert alkalmazni
 • az ügyfelekkel nyertes-nyertes viszonyt kialakítani, és asszertívan és hatékonyan kommunikálni, érvelni
 • az ügyfélszolgálati tevékenységhez igazodó magatartás- és viselkedésformák szerint kapcsolatot teremteni és fenntartani
 • a munkája során felmerülő problémát, konfliktust kezelni
 • munkájához a korszerű irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
 • az internetet biztonságosan használni
 • betartani az egészséges és biztonságos munkakörülményeket.

 

Informatikai ágazat – Irodai informatikus: 4 év

OKJ száma: 52 481 02

A képesítés rövid leírása:

 • Az Irodai informatikus a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.
 • Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kiépítésében, összeszerelésében és működtetésében. Feladata a koncepcionális szinten létrehozott hálózat fizikai kiépítése, az egyszerűbb konfigurációs feladatok elvégzése.
 • Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása.
 • Az „Irodai informatikus” készségei megfelelnek az ágazati belépő iparági vizsgák minősítési
  követelményeinek.

Az Irodai informatikus szakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépet kezelni, üzemeltetni
 • irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni,
  karbantartani és használni
 • számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak
  elvégzésére
 • munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására
 • alapszintű felhőszolgáltatások megrendelésére és használatára
 • munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat
 • kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni
 • LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére
 • adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket
  végezni
 • programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat
  megoldani
 • irodai szoftverekkel végzett feladatok szakmai támogatását ellátni
 • irodai szoftverekkel rendszeresen végrehajtandó feladatokat automatizálni,
  hatékonyságot növelni
 • nyílt forráskódú rendszerek használatában segítséget nyújtani.

 

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK

Ügyviteli titkár: 1 év

OKJ szám: 54 346 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek