Érettségi 2020

Tisztelt Szülők és kedves vizsgázó Diákok!

Az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, a vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

  1. A 2020. évi májusi középszintű érettségi írásbeli vizsga időrendje:
Tantárgy Dátum Időpont Jelenlévő tanulók száma
Magyar nyelv és irodalom 2020.05.04 9:00-13:00 5 fő
Matematika 2020.05.05 9:00-12:00 4 fő
Történelem 2020.05.06 9:00-12:00 6 fő
Angol nyelv 2020.05.07 9:00-12:15 4 fő
Biológia 2020.05.13 8:00-10:00 1 fő
Szakmai vizsgatárgyak 2020.05.14 8:00-11:00 5+4 fő
Informatika 2020.05.15 8:00-11:00 5 fő
  • Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök
  ISKOLA biztosítja DIÁK biztosítja
Magyar nyelv és irodalom Helyesírási szótár (4 db)
Matematika Függvénytáblázat, számológép; vonalzó; körző; szögmérő
Történelem Helyesírási szótár (3 db) Történelmi atlasz
Angol nyelv CD lejátszó (III. rész) Nyomtatott szótár (IV. rész)
Biológia Számológép
Irodai ügyviteli ismeretek Számítógép; nyomtató. Szükség esetén Helyesírási szótárt biztosítunk. Helyesírási szótár; Magyar helyesírás szabályai
Informatikai ismeretek Számítógép
Informatika Számítógép vonalzó

Kérem, hogy minden írásbeli napon a tanuló hozzon magával egy üres nylon tasakot, amibe az írásbeli érettségi során keletkező hulladékát tárolja (pl. használt papír zsebkendő; fólia; csokoládépapír; szalvéta; a vizsga végén eldobott szájmaszk, stb). Ezt a tasakot az írásbeli befejezésekor vigye magával, és otthon dobja el.

A vizsga befejezéséig az iskola területét elhagyni nem lehet, az iskolába a vizsgázókon és a felügyelő tanárokon kívül más nem jöhet be, ezért kérjük a vizsgázókat, hogy minden szükséges felszerelést (személyazonosító iratok, íróeszköz, számológép, történelmi atlasz, függvénytábla, szótár, stb.), enni-innivalót hozzanak magukkal.

  • Beléptetési tervezet az írásbeli érettségi napjaira

Az intézményben csak az érettségiző diákok, és a felügyeletet ellátó tanárok tartózkodhatnak.

A diákok, és a felügyelőtanárok a főbejáraton keresztül tudnak belépni, az alább ismertetett időbeosztás betartásával.

A portán minden tanulónak kötelező lesz a kézfertőtlenítés, majd utána átveheti a tankerületi központ által számára biztosított szájmaszkot és kesztyűt, melyet kötelező felvennie, és az intézményben való közlekedéskor viselnie. A maszkot az érettségi vizsga közben leveheti, deha elhagyja a termet, akkor kötelező azt vissza vennie.

Kérem, hogy minden tanuló tartsa be a járványhelyzet miatt elvárt megfelelő követési távolságot (legalább 1,5-2 m), egymás után haladva közelítse meg a számára kijelölt termet!

A beléptetés után minden vizsgázó köteles a vizsgaterembe menni, amiről az alábbi tájékoztatóban, és a vizsgabehívóján is talál pontos útmutatást. A vizsgabehívókat a végleges beosztás elkészülte után elektronikusan küldjük ki az eKréta rendszerben, illetve az osztályfőnökökön keresztül juttatjuk el a diákokhoz. A behívókat nem szükséges kinyomtatni, a mobiltelefonokon is lehet tárolni. A vizsgaterembe érve a vizsgázók a csoportosulást elkerülve várják meg a vizsga kezdetét. A vizsgateremben is biztosított a kézfertőtlenítő. A vizsgatermeket minden vizsga után fertőtlenítjük, a vizsgázók minden reggel steril környezetbe érkeznek.

A teremből kimenni csak indokolt esetben – mosdó – használat miatt, rövid időre, egyesével lehet. A mosdókat valamennyi használat után fertőtlenítjük, az érettségi vizsga alatt is. Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.) A folyosón a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.

Az érettségi befejezése után kérem a tanulókat, hogy az intézményt a főbejáraton keresztül rögtön hagyják el. A szülők és hozzátartozók csak intézményen kívül várakozhatnak. Kérem a diákokat, hogy tartsák be a biztonságos távolságot egymás között távozáskor is!

Tanulók időbeosztása érkezéskor

2020. 05. 04-2020. 05. 07.

5/13. A osztály tanulói 8:00-8:15 között

12.d osztály tanulói 8:15-8:30 között

Tanulók terembeosztása

  A2 A3 A4
2020.05.04. Áncsán Gergő
Lévai Viktória Batár Lili
Gulyás Dávid
Deme Márk
2020.05.05. Lévai Viktória Batár Lili
Gulyás Dávid
Deme Márk
2020.05.06. Turi Dávid Áncsán Gergő
Lévai Viktória Batár Lili
Gulyás Dávid
Deme Márk
2020.05.07. Áncsán Gergő
Lévai Viktória
Gulyás Dávid
Deme Márk

Tanuló időbeosztása érkezéskor

2020. 05. 13.

Érkezés 7:25-kor

2020.05.13. Turi Dávid

Tanulók időbeosztása érkezéskor

2020. 05. 14.

12. d osztály tanulói 7:00-7:30 között

Tanulók terembeosztása

    Sz9 Sz10 Sz11
2020.05.14. Dobozi Miklós
Fecskán Ágnes
Lévai Viktória
Deme Márk Áncsán Gergő
Dobrai Attila
Farkas Attila
Hermann Márkó
Lőrinczy Gergő

Tanulók időbeosztása érkezéskor

2020. 05. 15.

12. d osztály tanulói 7:00-7:20 között

5/13 A. osztály tanulói 7:20-7:30 között

Tanulók terembeosztása

    Sz9 Sz10 Sz11
2020.05.15. Áncsán Gergő
Dobrai Attila
Farkas Attila
Gulyás Dávid
Dandár Balázs
  • A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai:

2020. május 28-29.

– A megtekintés során egyszerre csak egy vizsgázó tartózkodhat a megtekintésre kijelölt helyszínen.

– A vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezheti, és utána azonnal el kell hagynia a megtekintésre kijelölt termet.

– A megtekintés pontos helyét, és a tanulók beosztását a későbbiekben fogjuk pontosítani.

  • A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje:

2020. június 2. 16.00 óra.

Az észrevétel, a megfelelő azonosító információk megadása mellett – a kormányrendeletnek az elektronikus kommunikációra vonatkozó külön szabályozása értelmében – elektronikusan is benyújtható.

SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

  • A 2020. évi májusi középszintű érettségi szóbeli vizsga
  • Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
  • Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.

A 2020. évi májusi középszintű szóbeli érettségi vizsga ideje: 2020. június 11.-12.

A szóbeli vizsga beosztását az eKréta rendszerben kiküldött vizsgabehívó fogja tartalmazni.

A személyre szóló vizsgabehívó eljuttatása elektronikus úton, illetve az osztályfőnök segítségével történik a vizsgázók részére.

További eredményes felkészülést kívánok az érettségi vizsgára.

Nyíregyháza, 2020. április 26.

                                                                                              Fekete Marianna

                                                                                              intézményvezető