Dolgozóink

DOLGOZÓINK      2019-2020. tanév

VEZETŐSÉG
Fekete Marianna – intézményvezető
Kajatiné Kovács Erzsébet – intézményvezető-helyettes
Dévényi Zoltán  – gyakorlati oktatásvezető
Jánvári Krisztina – kollégiumvezető

PEDAGÓGUSOK
Almási Gabriella
Balogh Judit
Bánfi Rita Éva

dr. Czinke Tamás

Dankó Zsoltné
Farkas Zoltánné
Galata Lászlóné
Gencsiné Hullár Teréz
Gyurináné Szendrei Adrienn
Hajdu Krisztina
Horváth József
Karácsonyi Csaba Imréné
Katona Lászlóné
Kormos Gábor
Kupiné Mráz Marianna
Kuripla Józsefné

dr. Molnárné Zsalutkó Mária

Orha Tünde

dr. Pillarné Gondoly Ibolya

Szabó Péter
Szabó-Vass Krisztina
Szásziné Rácz Judit
Tekerman Maja
Tóth Tibor
Tóthné Molnár Ágnes
Török András
Urbin Sándor
Vámos Ágnes
Viszánik Judit
Zuborné Hudák Márta

ÓRAADÓ TANÁROK
Kovács Edit
Lőkös Katalin
Nagy Anikó
dr. Szilágyi Barnabás
Vincze András


KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁROK
Andrikó Brigitta
Balázs Klára
Csák Rita
Dalanics György
Fekete Judit
Kaiser-Szabó Noémi
Nagy Zoltán
Paulik Anikó
Popovicsné Kotesz Tímea
Sándorfi Lászlóné

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK
Dudás Sándorné
Imre Antalné
Lőrinczi Péter
Mák Gabriella Eszter
Krutákné Katona Klára Mónika
Makara Sándor
Orosz Péterné
Pátkai Ildikó
Petróczkiné Szűcs Katalin
Petrohán Sándorné
Polgári Mónika
Rauszné Varga Marianna
Reszegi Rita
Szabó Anita
Szabó Zsanett
Szabóné Nagy Gabriella
Tamaskovics Gáborné

KÖNYVTÁR
Hajdu Krisztina

ISKOLATITKÁR
Ambrusz Jánosné

GAZDASÁGI IRODA
Barnáné Tóth Katalin

TECHNIKAI DOLGOZÓK
Boda Mihályné
Forgonyné Mihalik Tünde
Gáva Tibor
Gyugos Richárd
Jávor Mihályné
Majchrics Tibor
Pazonyiné Kéninger Erika
Simon Istvánné
Tóthné Jánosik Anikó