Dolgozóink

DOLGOZÓINK      2018-2019. tanév

VEZETŐSÉG
Demeterné Fekete Marianna –  igazgató
Kajatiné Kovács Erzsébet  – igazgatóhelyettes
Dévényi Zoltán  – gyakorlati oktatásvezető
Jánvári Krisztina – kollégiumvezető

PEDAGÓGUSOK
Almási Gabriella
Balogh Judit
Bánfi Rita Éva
Botos András
Dankó Zsoltné
dr. Czinke Tamás
dr. Molnárné Zsalutkó Mária
dr. Pillarné Gondoly Ibolya
Farkas Zoltánné
Fekete Judit
Galata Lászlóné
Gencsiné Hullár Teréz
Gyurináné Szendrei Adrienn
Hajdu Krisztina
Horváth József
Karácsonyi Csaba Imréné
Katona Lászlóné
Kormos Gábor
Kupiné Mráz Marianna
Kuripla Józsefné
Orha Tünde
Szabó Péter
Szabó-Vass Krisztina
Szásziné Rácz Judit
Tekerman Maja
Tóth Tibor
Tóthné Molnár Ágnes
Török András
Vámos Ágnes
Vincze András
Viszánik Judit
Zuborné Hudák Márta

ÓRAADÓ TANÁROK
Katonáné Nagy Anikó
Kovács Edit
Pintér József
Dr. Szilágyi Barnabás

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁROK
Andrikó Brigitta
Balázs Klára
Dalanics György
Kaiser-Szabó Noémi
Kiss Gabriella
Mihály-Markovics Dóra
Nagy Zoltán
Paulik Anikó
Popovicsné Kotesz Tímea
Sándorfi Lászlóné

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK
Csák Rita
Imre Antalné
Lőrinczi Péter
Mák Gabriella Eszter
Krutákné Katona Klára Mónika
Nagy-Tóth Réka Mária
Nagyné Sőrés Klaudia
Orosz Péterné
Papp Zita
Pátkai Ildikó
Petróczkiné Szűcs Katalin
Petrohán Sándorné
Polgári Mónika
Rauszné Varga Marianna
Reszegi Rita
Szabó Anita
Szabóné Nagy Gabriella
Tamaskovics Gáborné

KÖNYVTÁR
Hajdu Krisztina

ISKOLATITKÁR
Ambrusz Jánosné

GAZDASÁGI IRODA
Barnáné Tóth Katalin
Takács Erzsébet

TECHNIKAI DOLGOZÓK
Boda Mihályné
Forgonyné Mihalik Tünde
Gáva Tibor
Gyugos Richárd
Huszárszki Lászlóné
Jávor Mihályné
Majchrics Tibor
Pazonyiné Kéninger Erika
Simon Istvánné
Tóthné Jánosik Anikó