Dolgozóink

VEZETŐSÉG
Fekete Marianna Sarolta                   intézményvezető
Kajatiné Kovács Erzsébet                 intézményvezető-helyettes
Dévényi Zoltán                                gyakorlati oktatásvezető
Jánvári Krisztina                              kollégiumvezető


PEDAGÓGUSOK
Almási Gabriella
Balogh Judit
Bánfi Rita Éva
dr. Czinke Tamás
Dankó Zsoltné
Farkas Zoltánné
Galata Lászlóné
Gencsiné Hullár Teréz
Gyurináné Szendrei Adrienn
Hajdu Krisztina
Horváth József
Karácsonyi Csaba Imréné
Katona Lászlóné
Kormos Gábor
Kupiné Mráz Marianna
Kuripla Józsefné
dr. Molnárné Zsalutkó Mária
Orha Tünde
dr. Pillarné Gondoly Ibolya
Szabó Péter
Szabó-Vass Krisztina
Szásziné Rácz Judit
Tisza Melinda
Tóth Tibor
Tóthné Molnár Ágnes
Török András
Vámos Ágnes
Viszánik Judit
Zuborné Hudák Márta


ÓRAADÓ TANÁROK
Bíró Andrea
Kovács Edit
Lőkös Katalin
Nagy Anikó

dr. Szilágyi Barnabás

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁROK
Andrikó Brigitta
Balázs Klára
Csák Rita
Dalanics György
Fekete Judit
Jakabacska Tibor
Kaiser-Szabó Noémi
Nagy Zoltán
Paulik Anikó
Popovicsné Kotesz Tímea


A PEDAGÓGIAI MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK
Dudás Sándorné
Dudás Sándor
Imre Antalné
Lőrinczi Péter
Mák Gabriella Eszter
Krutákné Katona Klára Mónika
Makara Sándor
Orosz Péterné
Pátkai Ildikó
Petróczkiné Szűcs Katalin
Petrohán Sándorné
Polgári Mónika
Rauszné Varga Marianna
Reszegi Rita
Szabóné Nagy Gabriella
Tamaskovics Gáborné


KÖNYVTÁR
Hajdu Krisztina

ISKOLATITKÁR
Ambrusz Jánosné

GAZDASÁGI IRODA
Barnáné Tóth Katalin

TECHNIKAI DOLGOZÓK
Boda Mihályné
Forgonyné Mihalik Tünde
Gáva Tibor
Gyugos Richárd
Huszárszki Lászlóné
Jávor Mihályné
Majchrics Tibor
Pazonyiné Kéninger Erika
Simon Istvánné
Tóthné Jánosik Anikó