Beiratkozás

Kedves Tanuló! Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Intézményünkbe felvett tanulók beiratkozása az alábbi két módon történhet.

 1. Elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA rendszer az e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy az intézményünkbe felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

Az adatok elektronikus úton történő megküldésének határideje: 2020. június 19.

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezése álló határidőn belül a KRÉTA rendszer használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/2021-es tanév első napján is bemutathatja.

Az intézményünk lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésre vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülő/törvényes képviselő útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, későbbi időpontban is benyújthatja.

 1. Személyesen: Az intézményünkbe felvételt nyert tanuló szülő/törvényes képviselő útján, személyesen is beiratkozhat.

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a személyesen történő beiratkozás időpontja:

2020. június 22. hétfő 08.00-12:00

Kérjük, hogy a személyes beiratkozáshoz az alábbi iratokat hozzák magukkal:

 • Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, adókártyáját
 • Iskolai bizonyítványait, vagy annak másolatát
 • TB kártyáját
 • Közgyógyellátási igazolványt (ha van ilyen)
 • Az állami nevelésben részesülők a gyámhivatali határozatot
 • A legfrissebb szakértői véleményt
 • A meglévő orvosi dokumentumokat
 • Oltási kiskönyvet
 • A családi pótlék összegéről a családi pótlék kifizetőhely igazolását
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat másolatát
 • Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetről határozat másolatát

A beiratkozással egy időben van lehetőség a kollégiumi férőhely igénylésére is.

A járványhelyzet miatt bevezetett szabályozásokra való tekintettel kérem személyes beiratkozáskor az alábbiak figyelembevételét, betartását:

 • Az intézménybe, a beiratkozó tanuló egy kísérővel (szülő/törvényes képviselő) jelenhet csak meg. A többi kísérő az intézményen kívül várakozhat.
 • Az intézménybe való beléptetés a levélben meghatározott időintervallumban történik!
 • Maszk használata intézményben való tartózkodás ideje alatt mindenki részéről kötelező! Kézfertőtlenítés lehetősége biztosított.